Etivisu

Kanadan Suomen Ystävät ry on perustettu vuonna 1920. Yhdistyksemme tavoitteena on ylläpitää Kanadassa asuvien suomalaisten omaa kulttuuria sekä luoda suhteita Suomen ja Kanadan välille. Pyrimme toimimaan siltana näiden kahden maan välillä. Yhdistyksemme toimii sekä Kanadassa että Suomessa. Suomen toimistomme sijaitsee Vantalla. Meillä on 50 paikallisosastoa ja 10 alueellista piiriä. Järjestämme valtakunnallista toimintaa, kuten seminaareja, kohferensseja ja erilaisten vierailujen organisointeja.

Keräämme varoja sekä avustamme näillä varoilla useita kohteita Kanadassa. Avustamme esimerkiksi yksityisrahoituksella toimivaa suurta vanhainkotia, joka on perustettu nimenomaan vastaamaan suomalaistaustaisten siirtolaisten tarpeita.
Yhdistyksemme jäsenyys on kaikille avoin ja julkaisemme jäsenlehteä, jonka nimi on A friend from Canada. Tällä hetkellä yhdistyksemme jäsenmäärä on 8542, joista A friend from Canada –lehden tilaajia on 6987. Lehti on nimestään huolimatta suomenkielinen ja se ilmestyy kerran viikossa.
Yhdistyksemme järjestämissä tapahtumissa on mahdollista tavata samanhenkisiä ihmisiä. Jos olet kiinnostunut kanadalaisesta kulttuurista tai jos suunnittelet matkaa Kanadaan, olet tervetullut Suomessa järjestettäviin tapahtumiin. Jos taas olet suomalainen ja asut Kanadassa, voit tavata Kanadassa järjestämissämme tapahtumissa muita Kanadassa asuvia suomalaisia.

Yhdistyksemme auttaa myös suomalaisia löytämään Kanadasta sinne muuttaneita sukulaisiaan, joihin yhteydenpito on syystä tai toisesta katkennut. Voit ottaa meihin yhteyttä, jos etsit sukulaisia tai esi-isiäsi Kanadasta. Voimme neuvoa sinulle apukeinoja, joiden avulla voit etsiä näitä kadoksissa olevia sukulaisiasi.
Ylläpidämme Kanadan suurimmissa kaupungeissa myös suomalaisia kirjastoja, joista löydät suomenkielistä lukemista ja tapaat muita suomalaistaustaisia ihmisiä. Tiedämme kuinka merkityksellistä oman äidinkielen ylläpitäminen on ja haluamme tukea tätä tarjoamalla monipuolista lukemista niin lapsille kuin aikuisillekin omalla äidinkielellä. Suurimmissa kaupungeissa pidetään myös Suomi-koulua, jonka toimintaa tuetaan lahjoitusvaroin.

Suomalaiset Kanadassa

Perinteisesti Suomesta on muutettu pois enemmän kuin Suomeen on muuttanut ihmisiä; on jopa esitetty arvioita, joiden mukaan Suomessa asuisi nykyisin 6-7 miljoonaa ihmistä, ellei Suomesta olisi muuttanut pois niin paljon ihmisiä. Pohjois-Amerikka on ollut yksi suomalaisten suosituimmista muuttokohteista Ruotsin ja Norjan ohella. Suomalaisia on muuttanut Kanadaan 1880-luvun alusta alkaen. Siirtolaisuus Suomesta Kanadaan on jatkunut suurena 1900-luvun puoleen väliin saakka. Massasiirtolaisuuden aikana lähinnä matalapalkka-aloilla työskentelevät suomalaiset lähtivät siirtolaisiksi Kanadaan. Siirtolaisiksi lähdettiin sekä taloudellisten realiteettien että sotien vuoksi. Monien massasiirtolaisuuden aikana lähteneiden suomalaisten englanninkielen taito jäi matalaksi. Osaksi Kanada houkutteli suomalaisia sen vuoksi, että Kanada muistuttaa Suomea esimerkiksi luonnon osalta.

Tällä hetkellä suurin Pohjoismaiden ulkopuolella sijaitseva suomalaisväestö sijaitsee Ontariossa, Thunder Bayssa, jossa järjestetään runsaasti suomalaista toimintaa. Nykyisin keskimäärin 200 suomalaista muuttaa vuosittain Kanadaan, mutta suuri osa näistäkin muuttajista lähtee maahan määräaikaisesti työluvan turvin. Osa muuttaa Kanadaan parisuhteen perusteella.
Kanadaan halutaan maahanmuuttajia, koska heitä tarvitaan maassa työntekijöinä. Kanadassa siirtolaisille on asetettu tiettyjä varakkuus- ja koulutuskriteereitä, jotka tulijoiden pitää täyttää maahan päästäkseen; maahan halutaan koulutettuja nuoria työntekijöitä.
Olosuhteet kuitenkin poikkeavat monelta osin Suomen vastaavista. Perustasoista terveydenhoitoa on Kanadassa paremmin saatavilla kuin Suomessa. Lasten koulutus taas maksaa Kanadassa paljon ja yhteiskunnan tarjoama turvaverkko on muutoinkin selkeästi heikompi kuin Suomessa.
Tasa-arvoasioissa Kanadan voidaan katsoa olevan Suomea edistyksellisempi. Työolosuhteet saattavat poiketa suurestikin kotimaan vastaavista ja esimerkiksi työttömyystilanteissa yhteiskunnan tarjoamat tuet ovat huomattavasti Suomen vastaavia keveämmät.
Edullista, kattavaa päivähoitoa ei ole saatavilla kaikkialla Kanadassa ja monet päätyvät palkkaamaan kotiinsa lastenhoitajan eli nannyn. Koulutetulle lapsettomalle suomalaiselle Kanada tarjoaa hyviä mahdollisuuksia, erityisesti jos koulutus ja ammattitaito on hankittu sellaiselta alalta, jonka siirrettävyys maasta toiseen on helppoa ja jos kielitaito on hyvä. Kannattaa ottaa huomioon, että osassa Kanadaa vaaditaan ranskankielen taitoa.Comments are closed.