Suomikoulut

Kanadan Suomikouluissa, joita ylläpidetään lähinnä lahjoitusvaroin, annetaan opetusta ulkosuomalaisille lapsille ja nuorille. Kanadassa Suomikouluja löytyy suurimmista kaupungeista. Suomikouluissamme painotetaan suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin opettamista. Opetus on aina täydentävää opetusta, mikä tarkoittaa sitä, että Suomikoulujen opetus on aina varsinaista kouluopetusta tukevaa ja se kulkee ikäänkuin sen rinnalla. Suomikouluihimme voivat hakea lapset, joiden vanhemmista joko molemmat tai ainoastaan toinen ovat suomalaisia syntyperältään.

Historia

Maailman ensimmäiset suomen kieltä opettavat koulut, jotka tarjosivat säännöllistä opetusta, perustettiin juurikin Kanadaan. Tämä tapahtui 1960-luvulla. 1970-luvulla toiminta yleistyi myös muualla. Ensimmäinen Euroopassa toiminut Suomi-koulu perustettiin vuonna 1972 Lontooseen. Tällä hetkellä Suomi-koulut tarjoavat opetusta jo 45 maassa ja niissä opiskelee noin 4 000 suomalaistaustaista lasta sekä nuorta. Osa Suomi-kouluista järjestää ryhmiä myös tenaville sekä aikuisopiskelijoille. Yleensä Suomi-koulut ovat kooltaan aika pieniä ja niissä on keskimäärin noin 30 oppilasta. Myös yli 100 oppilaan Suomi-kouluja on kuitenkin jo olemassa – myös täällä Kanadassa.

Toimintamme on kehittynyt vakaasti ja oppilasmäärät ovat kasvaneet joka vuosi. Työmme pohjautuu opetussuunnitelmasuositukseen, joka on suunniteltu tukemaan Suomi-koulujen työtä ja joka valmistui vuoden 2015 keväällä. Seuraamme opetussuunnitelmasuositusta soveltaen sitä kunkin Suomi-koulun omaan tarpeeseen ja toimintaan; suositus luo ikäänkuin raamit toiminnalle ja kukin Suomi-koulu luo täytteen näiden raamien sisään.
Keväällä 2015 valmistunut opetussuunnitelmasuositus on ensimmäinen Suomi-koulujen yli 40-vuotisen historian aikana laadittu opetussuunnitelmasuositus ja se valmistui, koska tällaiselle suositukselle katsottiin olevan tarvetta. Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistus vauhditti myös tätä Suomi-kouluja koskevaa opetussuunnitelmasuosituksen laatimista.

Resurssit

Tarjoamme myös erilaista suomenkielistä opetusmateriaalia, jota voit tilata sähköisessä muodossa maksutta sähköpostiosoitteeseesi. Saatavana on esimerkiksi suomenkielisiä lukemistoja ja tehtäväkokoelmia, jotka soveltuvat suomi toisena kielenä –opetukseen sekä suomi vieraana kielenä –opetukseen. Tehtävät ja lukemistot sisältävät itsenäisiä teemakokonaisuuksia, joiden tavoitteena on auttaa ymmärtämään paremmin suomalaista elämäntapaa. Teemat sisältävät monentasoisia tekstejä ja runsaasti teksteihin liittyviä erilaisia tehtäviä.

Ontarion Suomi-koulu

Tällä hetkellä Kanadan suurin Suomi-koulu toimii Ontariossa, jossa se on toiminut hyvällä menestyksellä jo 35 vuotta. Koulu perustettiin jo vuonna 1979, mutta opetus koulussa aloitettiin varsinaisesti vuoden 1980 alusta alkaen. Aluksi koulu toimi reilut kaksikymmentä vuotta paikallisen päiväkodin tiloissa, mutta vuonna 2001 saimme käyttöömme nykyiset koulutilamme, jotka ovat yhdistyksemme omistuksessa ja jotka ovat niinsanotusti ihan oikeat koulutilat. Nykyisistä tiloistamme löytyy viisi erilaista opetuskäytössä olevaa tilaa, joista osa on normaaleja koululuokkia, osa on pieniä ryhmähuoneita ja yhdessä tilassa sijaitsee koulun oma kirjasto, josta löytyy laaja valikoima suomenkielistä lasten ja nuorten kirjallisuutta.
Lisäksi koulustamme löytyy pieni kahvio, jonka tuotot käytetään koulun toiminnan ylläpitämiseen sekä materiaalihankintoihin. Kahviota ylläpitävät Suomi-koulun oppilaiden äidit – jokainen vuorollaan. Jokaiselle äidille jaetaan kaksi kahviovuoroa lukuvuoden alussa ja kahvion kautta myös äidit saavat mahdollisuuden vaihtaa kuulumisia toisten suomalaisten kanssa samalla kun nauttivat kahvion herkuista. Jokainen äiti leipoo tai ostaa omalla vuorollaan myyntiin tulevat tuotteet ja tarjoilee kahvin.

Kirjastossamme on yhdeksän kaappia täynnä suomenkielisiä lasten ja nuorten kirjoja. Lisäksi meillä on korkea hyllyllinen suomenkielisiä CD-levyjä, DVD-levyjä sekä oppimispelejä, joita voi pelata tietokoneella. Kirjojen lisäksi myös CD-levyjä, DVD-levyjä ja oppimispelejä voi lainata kotiin. Jokaisella koulukerralla vierailemme lasten kanssa myös kirjastossa.
Suomi-koulussamme on opiskellut vuosien saatossa noin 650 oppilasta. Aluksi meillä oli vain kaksi opettajaa, mutta toiminnan kasvettua nykyisiin mittoihinsa opettajia on jo pitkään ollut kuusi. Tällä hetkellä koulun oppilasmäärä on 62 oppilasta ja se on jo pitkään ollut vakiintuneesti noin 60. Tällä hetkellä koulussamme kokoontuu kuusi ryhmää, jotka ovat 4-5-vuotiaiden ryhmä, 5-6-vuotiaiden ryhmä, 6-7-vuotiaiden ryhmä, 1.-2.-luokkalaisten ryhmä, 2.-3.-luokkalaisten ryhmä sekä 4.-6.-luokkalaisten ryhmä. Joinakin vuosina luokkia on ollut jopa seitsemän.Comments are closed.